Béton brut

Calm like a bomb

2009-02-23

Czy ja mogę prosić o spokój?” — zapytała bomba atomowa przed eksplozją.

Pytanie to rozgrzało atmosferę i odebrało oddech obserwatorom.

Po krótkiej chwili zaprzątające ich głowy zmartwienia wyparowały i zgodzili się.

Poranne gazety doniosły o skuteczności retorycznych pytań.

QR for Calm like a bomb