Béton brut

Trzy kolory: seledynowy

2018-08-25

Bywacie czasem nieszczęśliwi? Co wtedy robicie? Pijecie? Palicie? Snujecie się po zaułkach? Programujecie?

Ja robię wszystko powyżej, naraz. W ramach nieustającej akcji „im więcej myślisz, tym bardziej nie chcesz” znalazłem się w momencie, gdzie potrzebowałem dnia ucieczki od zgiełku zwykłego dnia. Zamiast iść do biura poszedłem zwiedzać, a podczas zwiedzania wpadł mi do głowy pomysł na zajęcie umysłu. Na Twitterze jest sobie taki bot, który produkuje — zabawnie nazywane — palety kolorów. Nazywa się toto colorschemer.

Oto przykład:

schemer

Myślę sobie: a gdyby napisał bota, który potrafi wyekstrahować kolory z załączanych na Twitterze obrazków tym samym doprowadzając do SKYNET-u? Mógłbym generować z nich arkusze stylów z deklaracjami, palety do GIMP-a, czy to tam.

Brzmi jak marnowanie czasu!

Konsumujemy

Zanim zaczniemy naszą podróż po obrazku musimy zamienić plik znajdujący się na dysku w kupkę informacji. Dla Pythona dostępna jest biblioteka Pillow zawierająca w sobie wszystkie potrzebne funkcje. Użyjemy jej aby uzyskać piksele, kolory oraz rozmiar obrazka.

Na boku Bardziej zaawansowani czytelnicy mogą się skrzywić, że piszę funkcje zawierające tylko return — normalnie używam takich funkcji aby ułatwić sobie odpluskwianie i obsługę błędów. W tym przykładzie nie chcę dodatkowo zaciemniać, więc pozostawiłem tak, jak jest, no i funkcje mają bardziej zrozumiałe nazwy niż oryginalne metody.

def load_image(filename: str):
  return Image.open(filename)

def get_pixels(image: Image):
  return image.load()

def get_bounds(image: Image):
  return image.getbbox()

I tak, w kolejności: load_image wczytuje obrazek z dysku, get_pixels zwraca piksele na których możemy dokonywać analizy, get_bounds zwraca cztery wartości, które określają obszar zajmowany przez obraz.

Kolory na ekranie

Ekran komputera możemy reprezentować jako dwuwymiarową płaszczyznę której każdy punkt reprezentuje para wartości X i Y. X odpowiada za oś lewo-prawo, a Y, odpowiednia góra-dół. Pozycje zaczynamy liczyć od lewa w prawo i od góry w dół. To znaczy, że miara koordynat (0, 0) to piksel znajdujący się w górnym, lewym rogu.

Jeśli obraz ma rozdzielczość 1980x1080 to jego prawy dolny róg znajduje się na (1979, 1079) gdyż liczymy od zera.

Pod każdym z tych punktów kryje się święta trójca, Zielony, Czerwony i Niebieski, składowe kolorów w systemie RBG.

Kolory w RBG są reprezentowane przez bajt, który to bajt może przechowywać wartości numeryczne od 0 do 255. Czyli jeden piksel to trzy bajty informacji przybite do jakiejś pozycji na ekranie. Gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić bardzo mały kwadrat, który ma bok składający się z dwóch pikseli, to moglibyśmy zapisać te dane w następujący sposób:

square = (
       (255, 0, 0), (0, 255, 0),
       (0, 0, 255), (128, 128, 128)
   )

Kolory RBG

Skoro wiemy w jaki sposób otrzymamy dane, zobaczmy, z czym nam przyjdzie pracować.

Pierwszy krok: w którą stronę ciąć

Przykładowy obrazków

Wszystkie obrazki zamieszczane na koncie przychodzą w dwóch formatach. Kolory są ułożone góra/dół lub lewo/prawo. Wykrycie typu obrazka będzie naszym pierwszym zadaniem. Utworzymy sobie typ wyliczeniowy (enum) żeby było nam łatwiej czytać kod.

Nazwałem mój enum Gravity, bo wydawało mi się, że to dobra, wiele mówiąca nazwa. „W którą stronę «spadają» kolory. Kiedy usiadłem do tego tekstu stało się oczywiste, że dużo lepszą nazwą byłoby Orientation. Udowodniłem tym samym teorię, że nazywanie rzeczy w programowaniu jest sztuką trudną.

class Gravity(Enum):
  VERTICAL = 0
  HORIZONTAL = 1

Zastanówmy się, jak wykryć, czy powinniśmy badać kolory idąc z góry w dół, czy też idąc z lewa w prawo.

Jeśli weźmiemy piksel znajdujący się pod koordynatami (0, 0), a potem weźmiemy piksel znajdujący się w przeciwległym rogu (0, szerokość obrazka) to jeśli są one takie same, znaczy, że układ obrazka jest góra/dół, bo cała pierwsza linia jest jednego koloru! Proste! W przeciwnym przypadku obrazek zorientowany jest lewo/prawo, gdyż wiemy, że kolor w lewym rogu jest inny niż ten w prawym.

Jak wykryć kierunek

Zrobimy z tego funkcję, która zwróci nam typ „grawitacji”.

def detect_gravity(pixels, bounds):
  max_width = bounds[2]
  max_height = bounds[3]

  top_left_corner = pixels[0, 0]

  top_right_corner = pixels[0, max_width - 1]
  bottom_left_corner = pixels[0, max_height - 1]

  if top_left_corner == top_right_corner:
    return Gravity.HORIZONTAL
  return Gravity.VERTICAL

Wszystkie te kolory

OK, wiemy już jakiego typu obrazek wczytaliśmy. Teraz naszym zadaniem jest wybranie unikalnych kolorów. Zrobimy to idąc po linii i zapisując znalezione kolory. Powinno być całkiem prosto, wystarczy wybrać kierunek, zwiększać licznik o jeden i zapisywać do tablicy rezultatów unikalne wartości RGB.

Zerknijmy na kod.

def extract_distinct_colors(pixels, gravity, bounds):

  idx = 0

  if gravity == Gravity.VERTICAL:
    max_travel = bounds[3]
  else:
    max_travel = bounds[2]

  distinct_colors = []

  while idx < max_travel:
    if gravity == Gravity.VERTICAL:
      pixel = pixels[0, idx]
    else:
      pixel = pixels[idx, 0]
    idx += 1
    if pixel not in distinct_colors:
      distinct_colors.append(pixel)
  return distinct_colors

Ustawiamy indeks idx na zero, ustawiamy rozmiar boku, którym będziemy podróżowali zależnie od «grawitacji», tworzymy pustą tablicę na rezultaty. Następnie kręcimy się aż do wyczerpania boku i sprawdzamy, czy właśnie odnaleziony piksel (dokładniej, trójca jego kolorów) jest już w distinct_colors, jeśli nie ma, dodajemy. Po zakończeniu operacji zwracamy zawartość tablicy.

Odpaliłem kod i wszystko działało, może nawet za dobrze, bo otrzymałem piętnaście kolorów, gdy spodziewałem się trzech. Dałem się nabrać swoim starym oczom, ale też udało mi się zapomnieć o faktach dotyczących obrazków w Internecie: kompresji. Jeśli popatrzymy na ofiarę naszej inspecji będziemy jasno widzieć (dosłownie) trudne do wyodrębnienia wahania w kolorze. Wahania, które ten naiwny kod, który szuka tylko unikalności, dokłada do listy. I dobrze robi, bo są to unikalne kolory, ale nie to chcieliśmy uzyskać.

Wiele kolorów w jednym pasku

Co teraz? Podglądanie obrazka pod lupą upewniło mnie, że te przekłamania w kolorze występują w niewielu miejscach, głównie tam, gdzie spotykają się dwa różne kolory. Rozsądnym sposobem byłoby liczenie ilości wystąpień. To pozwoli nam odrzucić sieroty po kompresji. Zmodyfikowałem więc kod w następujący sposób: dodałem occurance_counter, który zawiera liczniki wystąpień danego koloru. W bloku try…except sprawdzam w jakim miejscu w liście znajduje się obecnie odkryty kolor, a jeśli się nie znajduje (co podniesie wyjątek ValueError na metodzie .index()) znaczy, że widzimy go pierwszy raz. Tym razem z funkcji zwracamy dwie wartości: listę kolorów oraz ich liczniki.

def extract_distinct_colors(pixels, gravity, bounds):

  idx = 0

  if gravity == Gravity.VERTICAL:
    max_travel = bounds[3]
  else:
    max_travel = bounds[2]

  distinct_colors = []
  occurance_counter = {}

  while idx < max_travel:
    if gravity == Gravity.VERTICAL:
      pixel = pixels[0, idx]
    else:
      pixel = pixels[idx, 0]
    idx += 1

    try:
      found_at_index = distinct_colors.index(pixel)
      occurance_counter[ found_at_index ] = occurance_counter[ found_at_index ] + 1
    except ValueError as e:
      distinct_colors.append(pixel)
      occurance_counter [ distinct_colors.index(pixel) ] = 1
  return (distinct_colors, occurance_counter)

Teraz muszę dodać tylko funkcję, która użyje obu tych informacji i zwróci mi n najczęściej występujących kolorów. Muszę przyznać, że byłem tu już trochę zmęczony, siedziałem na ławce w ciemnym parku, offline, paląc papierosy. Dlatego funkcja filter_top_entries nie jest może najbardziej przyjazna dla oczu początkujących, dlatego rozłożę ją może na czynniki pierwsze.

def filter_top_entries(count, distinct_colors, occurance_counter):
  filtered = sorted(occurance_counter.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[0:count]
  return [distinct_colors[ x[0] ] for x in filtered]

Pierwszym paraemetrem jest liczba elementów, które chcemy uzyskać, dwa pozostałe to produkt extract_distinct_colors.

occurance_counter zawiera dane w następującym formacie:

  {
   '0': 12,
   '4': 1,
   '2': 34,
   []
  }

Indeksem w tym słowniku jest pozycja koloru w distinct_colors, a jego wartością jest liczba wystąpień. W Pythonie słownik posiada metodę .items(), która zwraca pary elementów, czyli gdybyśmy użyli jej na tym przykładowym kodzie, otrzymalibyśmy ( ('0', 12), ('4', 1), ('2', 34)). To właśnie przekazujemy do sortowania. Ale sorted() nie wie jak posortować dwuelementową listę. Dlatego też w parametrze key podajemy kawałek kodu, który wskaże jaki element z tej listy jest parametrem, który nalezy posortować. Pod indeksem 0 znajduje się pozycja koloru, pod indeksem 1 znajduje się liczba wystąpień. x: x[1] znaczy „do sortowania użyj ilości wystąpień, które znajdziesz w liście na pozycji pierwszej.

Ponieważ sorted() domyślnie sortuje od najmniejszej do największej musimy też poprosić o odwrócenie tego zachowania, gdyż szukamy najczęściej występujących kolorów. Do tego właśnie służy parametr reversed=True.

Produktem sorted() jest lista, więc możemy na niej użyć pythonowej składni do przycinania list, w tym wypadku [0:count] zwróci nam tylko fragment posortowanej listy do ilości podanej w pierwszym parametrze.

I to jest pierwsza linia. ;-)

Python posiada wygodną składnię do „kompresowania” wyrażeń normalnie zamykanych w for, to właśnie robi druga linia. Można ją przeczytać „dla każdego elementu w filtered, które uzyskaliśmy z sorted() weź element pod indeksem zero, który jest indeksem koloru na liście «unikalności» i zwróć to wszystko jako tablicę”

Alternatywnie możnaby to zapisać jako:

results = []
for x in filtered:
  results.append(distinct_colors[ x[0] ])

I już! Teraz powinniśmy mieć możliwość uzyskania trzech najważniejszych kolorów!

Składanie tego wszystkiego do kupy

Teraz możemy przetestować wszystko razem. Normalnie nie pisze się kodu testującego bezpośrednio w bibliotece, ale… wiecie, jak to jest. Zrobiłem sobie listę obrazków skradzionych z Twittera, wsadziłem je do listy i dla każdej z nich wywołałem wszystkie, dyskutowane wcześniej, funkcje.

Dopisałem jeszcze to_hex_expression, które zamienia RGB w znany nam dobrze format heksadecymalny używany w programach graficznych oraz CSS.

test_cases = [
  'test-cases/Dk82gZuVsAAcGho.jpg',
  'test-cases/Dk666IVUUAALxRx.jpg',
  'test-cases/Dk7kG4qU0AAJ5RL.jpg',
  'test-cases/Dk8oxdUVAAY6-JY.jpg',
  'test-cases/Dk9EPPVV4AA0obD.jpg',

]

from writers import to_hex_expression

for test in test_cases:
  print()
  image = load_image(test)

  bounds = get_bounds(image)
  pixels = get_pixels(image)

  gravity = detect_gravity(pixels, bounds)

  distinct_colors, occurance_counter = extract_distinct_colors(pixels, gravity, bounds)
  colors = filter_top_entries(3, distinct_colors, occurance_counter)
  for color in colors:
    print(to_hex_expression(color))

A oto rezultat:

test-cases/Dk82gZuVsAAcGho.jpg Gravity.VERTICAL
#446bae
#a10499
#35530b

test-cases/Dk666IVUUAALxRx.jpg Gravity.HORIZONTAL
#fcf779
#77ab56
#1fa874

test-cases/Dk7kG4qU0AAJ5RL.jpg Gravity.VERTICAL
#9eff00
#ff5c01
#cc406f

test-cases/Dk8oxdUVAAY6-JY.jpg Gravity.HORIZONTAL
#7f8f4e
#aca588
#ff6bb5

test-cases/Dk9EPPVV4AA0obD.jpg Gravity.VERTICAL
#24ff29
#1fb47a
#4a5d98

Trzy kolory „wyssane” z obrazka. Pełen sukces, dzień zmarnowany, wszyscy są szczęśliwi. Niestety, nie dotarłem do momentu w którym nauczyłbym kod łażenia „osobiście” na Twitter i podkradania obrazków, gdyż skończył się mi dzień.

Jeśli ktoś z czytelników uważa, że jest sens napisać drugą cześć, gdzie wpadlibyśmy grabić via API to można mi zostawić e-mail.

Przepraszam też jeśli ten tekst był zbyt chaotyczny i/lub bezużyteczny. Próbuję pobić prokrastynację przez brute force. Repozytorium z kodem jest dostepne na bitbucket, bronikowski/kaleidoscope.